Εγγραφές για Συμμετοχή

Συμμετοχή στο Robotex Cyprus εξυπακούει σεβασμό και αποδοχή των όρων συμμετοχής από τους διαγωνιζόμενους, τους Προπονητές των ομάδων και τους οργανισμούς που αντιπροσωπεύουν.

Δείτε την πλήρη προκήρυξη της διοργάνωσης που περιλαμβάνει  νέους λεπτομερείς κανονισμούς και διαδικασίες, τους όρους συμμετοχής και χρήσιμες πληροφορίες

Η εγγραφή και συμμετοχή στη διοργάνωση είναι δωρεάν. Η εγγραφή για συμμετοχή περιλαμβάνει καταχώρηση των στοιχείων των μελών της ομάδας και την δήλωση συμμετοχής στις διάφορες προκλήσεις. Η διαδικασία των εγγραφών θα ολοκληρωθεί μέχρι το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021 και δεν θα δοθεί παράταση.

Εγγραφές για συμμετοχή στη διοργάνωση γίνονται μόνο μέσω αυτής της ιστοσελίδας και υπεύθυνος για τη διαδικασία εγγραφών είναι ο προπονητής της κάθε ομάδας ο οποίος θα πρέπει να δημιουργήσει λογαριασμό στο σύστημα από την επιλογή Εγγραφή Προπονητή στο μενού. Προπονητές που έχουν κάνει λογαριασμό παλαιότερα εξακολουθεί να ισχύει.

Έντυπα προς Συμπλήρωση

Πέραν από την επίσημη εγγραφή για συμμετοχή όπως περιγράφεται πιο πάνω, ο Προπονητής της ομάδας θα συμπληρώσει έντυπα για τη συμμετοχή των ομάδων του και ο κάθε διαγωνιζόμενος ξεχωριστά συμπληρώνει το ειδικό ατομικό έντυπο «Βεβαίωση Φοίτησης Διαγωνιζομένου» που εκδίδεται από τους διοργανωτές. Το έντυπο αυτό επιβεβαιώνει το επίπεδο της κατηγορίας στο οποία συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος.   

Έντυπα

Παράδοση Εντύπων

Το "Πακέττο Ομαδικής Συμμετοχής" παραδίδεται επίσημα την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού από τον Προπονητή στην Οργανωτική Επιτροπή κατά τη διαδικασία διαπίστευσης της ομάδας στη διοργάνωση.

Το "Πακέττο Νικήτριας Ομάδας" παραδίδεται από τον προπονητή της νικήτριας ομάδας μετά τη λήξη του κάθε διαγωνισμού.  

Δείτε τις πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με την παράδοση των εντύπων

Οργανωτές

Συνδιοργανωτές

Approved By

Συνεργάτες

Στρατηγικός Συνεργάτης

Technology Partner

Youth Supporter

Χορηγοί

Platinum Sponsors

Χρυσοί Χορηγοί

Ασημένιοι Χορηγοί

Χάλκινοι Χορηγοί

Universities

Υποστηρικτές

Επικοινωνία